TARİHÇE

Vakfımız, eğitime gönül vermiş Bandırmalı hayırsever vatandaşlarımız tarafından 1985 yılında tamamen özveriye dayalı bir birliktelikten yola çıkılarak dönemin kaymakamı Sayın Sıtkı Aslan ve Belediye Başkanı Sayın Hasan Sur’un öncülüğünde çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını temini için oluşturulmuştur. Vakfımız, halen Kemal Pireci Lisesi olarak hizmet veren binada bir Özel İlkokul açmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 3 Eylül 1990 tarih ve 23801 sayılı “Kurum Açma” iznini almıştır. 16 Ağustos 1991 tarih ve 60682 sayılı “Öğretime Başlama” izni ile 16 Eylül 1991 Pazartesi günü 63 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. İlk yılımız olan 1991-1992 ders yılında her birinden birer şube olmak üzere, anasınıfı, 1. sınıf, 2.sınıf, 3. sınıf açılmış, müteakip ders yıllarında kademeli olarak 4. ve 5. sınıflar için öğretime başlama izinleri alınmıştır.

1994-1995 öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetine başladığımız “Kemal Pireci İlkokulu” binasında resmi lise açılacak olması nedeni ile binayı tahliye etmemiz valilik makamınca emredilmiş bu nedenle geçici olarak vakfımızın malı olan lise binasının bodrum ve zemin katlarına taşınma zorunluluğu doğmuştur. Kemal Pireci İlkokul binasından taşınılmış olması nedeni ile de okulumuzun isminden “Kemal Pireci” ibaresi çıkarılmış ve okulumuzun ismi il makamının 30.06.1994 tarih ve 10076 sayılı onayı ile de “Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi İlk Kısım” olarak değiştirilmiştir.

4306 sayılı kanunla “Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim” uygulamasına geçilmesi üzerine Vakıf Yönetim Kurulumuzun 11.11.1997 tarih ve 26 nolu kararı ile okulumuzun ismi “BANDIRMA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU” olarak değiştirilmiştir. 1998-1999 ders yılı başında 6. Sınıfımız da açılmış ve idari bölüm ile anasınıfları, 1.,2.,3.,4. Ve 5. Sınıflarımız yeni okul binamıza taşınmıştır. 1999-2000 Ders yılında okulumuz tüm sınıfları ile beraber 2015 yazında yıktığımız lise binamıza taşınmıştır.

Vakfımız, iktisadi işletmelerine, 01.09.2019 tarihi itibariyle Bahçeşehir Okullarına devrederek kiraya vermek suretiyle son verilmiştir.. 2014 yılında mevcut eğitim kampüsü alanında 4+4+4 sistemine uygun 8142 m2 kullanım alanı yeni bina inşa ederek 2015-2016 eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini temin etmiş ve eski binamız yıkılmıştır. Vakfımız halen vakıf senedinde yazılı amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.