A

* 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 20 öğrenciye burs verilecektir.

* İlk 300.000 lik dilimde yer alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

* Ön lisans seviyesinde eğitim veren okulların kazanılmış ve kayıt yaptırılmış olması gereklidir.

* Burs başvuruları 16 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yapılır.

* Süresinden sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

* Burs başvurusu online olarak yapılabilir ancak formların ıslak imzalı olarak Vakıf adresine SÜRESİ İÇERİSİNDE taahhütlü olarak gönderilmesi veya teslimi gerekir.

* Özel Üniversitede okuyan öğrencilere burs verilmez. (Tam burslular hariç)

* Bandırma doğumlu, Bandırma liselerinde okuyor veya mezun olmak.

B

*İlk, orta ve lise öğrenimi görmekte olan öğrenciler için süre ve dönem şartı aranmaz.

 

 

 EKLENECEK BELGELER :

  1. Vukuatlı aile nüfus cüzdan örneği
  2. Bir adet vesikalık Fotoğraf
  3. İkametgah belgesi
  4. Üniversiteyi bu yıl kazanmış iseniz bunu gösteren belge, Halen bir yüksek öğrenim kurumunda okumakta iseniz bunu ve geçen dönem başarılı olduğunuzu gösteren belge
  5. En son bitirdiğiniz okuldaki başarı puanınızı gösteren belge(Lise ve dengi okul)
  6. Başvuru sahibi ile anne ve babasına ait gayri menkullerin e- devlet çıktısı (ayrıca hisseli ve intikal etmemiş olanlarin fotokopileri) ve araç ruhsat çıktı veya fotokopileri,
  7. YKS Sınav sonuç belgesi.