AMACIMIZ

Eğitim kurumlarında okuyan, okuyacak tüm Türk çocuklarına burs, yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri sair eğitim ve öğrenim imkanları sağlamak, gerekli her türlü eğitim imkanlarının, araç ve gereçlerini temin etmek,

Yüksek öğrenim safhasında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyecek duru durumda bulunan başarılı öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yaparak öğrenme, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, ileri seviyede lisan öğrenmelerini sağlamak,

İlk, orta ve yüksel eğitim ve öğrenim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tadil, ilave ve tamirler yapak, vakfa veya devlete ait her türlü Kültür Eğitim ve öğrenim kurumlarına kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak,

Kütüphane, Tiyatro, Sinema, Gençlik lokali yapmak ve işletmek,

Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık, spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları tamir etmek, ilaveler yapmak, bakımlarının ve gelişmelerini sağlamak, eğitim ve spor konularıyla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp dernek ve vakıf gibi kuruluşlara işbirliği yapmak, bunları bir araya toplamak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak,

Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin etkinliğini arttıran faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, ahenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak,

Vakfın kuruluş yıl dönümlerini kutlamak, Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer her türlü eğitim, öğrenim, kültür, spor ve sosyal yardım konuları Vakıf çalışma alanı içine alınır.

Uluslar arası nitelikli kültür, sanat, turizm ve çevre sorunları ile ilgili festival düzenlemek, müzik, baleye benzeri sanatsal faaliyetleri organize ve teşvik etmek, bu amaçla yarışmalar düzenlemek.

Vakıf bünyesindeki ve diğer okullardaki yetenekli, ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencileri bütçesi ve imkanları çerçevesinde belirler ve ücretsiz okutulur.